Nieuws

Statusoverzicht AgriNota uitgebreid met Factuur-raadpleeg-optie

9/27/2017

Factuur inkijken via Statusoverzicht

Het Statusoverzicht in AgriNota is uitgebreid met de mogelijkheid om de ingestuurde factuur in te zien. Daarvoor is op elke regel het bekende 'inkijk-ikoontje' toegevoegd, waarmee de factuur op het scherm kan worden getoond.

Statusoverzicht in AgriNota

9/27/2017

AgriNota uitgebreid met Statusscherm

Vanaf nu kunt u de status van uw ingestuurde facturen volgen via het Statusoverzicht. U vindt het Statusoverzicht in het keuzelijstje wat u bereikt via de hoofdmenu-optie Facturen. In het statusoverzicht komen alle ingestuurde facturen binnen die u via uw eigen KvK-nr@agrinota.nl aanlevert aan AgriNota. Pas na succesvolle herkenning van de facturen verschijnen ze in het Factuuroverzicht.Wanneer u een ingezonden factuur niet terugvindt in het Statusoverzicht moet u de factuur als 'niet ontvangen' beschouwen.

Het Statusoverzicht stelt u dus in staat om uw ingestuurde facturen doorlopen te monitoren.

e-facturering Rijksoverheid

1/10/2017

Per 1 januari 2017 stapt de rijksoverheid over op e-factureren. Nadere informatie hierover is te vinden op Internet.